Boren en honen van cilinders

Boren en honen van motorblok.
Als blijkt dat een cilinderwand beschadigd is dan wordt doormiddel van boren de wand op geboord. Na het fijnboren is een nabewerking nodig in de vorm van honen. Dit betekent dat de grove sporen van het boren worden weggeslepen. Er wordt bovendien een bepaalde structuur in de cilinderwand gebracht om een juist evenwicht te krijgen tussen minimaal olieverbruik en minimale slijtage van de zuigerveren. Het honen gaat een steeds grotere toepassing vinden in de machine en apparatenbouw. Werd deze bewerkingsmethode vroeger praktisch alleen in de automobielindustrie en revisiewerkplaatsen voor motoren toegepast, tegenwoordig wordt het honen daar toegepast, waar boringen met een recht en rond oppervlak nodig zijn.

Fouten bij de voorbewerking, zoals tapsheid, onrondheid of golvende voorbewerking, worden door het honen gecorrigeerd bij een nauwkeurige maatcontrole en beheersing van ruwheid. In veel gevallen kan het honen inwendig slijpen vervangen.