Motorenrevisie

Hoger brandstofverbruik, vermogensverlies, vaker olie bijvullen en/ of slecht starten? Dan is dit het moment om eens met ons contact op te nemen. Soms is het probleem op te lossen door alleen enkele onderdelen te vervangen. Of de cilinderkop moet worden gereviseerd. Is de gehele motor versleten, dan moet de motor worden gereviseerd. Hieronder worden enkele motorenrevisie bewerkingen kort uitgelegd.

Krukassen slijpen

Wanneer een motor is vastgelopen doordat een lager van de krukas is uitgelopen of stukgedraaid dient de krukas te worden bewerkt. Na het bewerken van de krukas wordt een ondermaat lager geplaatst en is de krukas weer klaar voor vele kilometers.

Krukassen balanceren

Om een revisiemotor volledig trillingvrij te maken dient de krukas te worden gebalanceerd. het balanceren van krukassen wordt voornamelijk gebruikt voor snelle en racemotoren om onbalans te voorkomen. Een onbalans van de krukas kan invloed hebben op het vermogen van de motor voor wat betreft trekkracht en afgegeven vermogen.

Cilinderkop afvlakken

Door oververhitting van de motor kan de cilinderkop krom gaan staan. Hierdoor kan de koppakking gaan lekken. Dan is het noodzakelijk dat de cilinderkop wordt gevlakt.

Cilinderblok boren

In een lopende motor bewegen de zuigers continu op en neer in de cilinders. Op de lange duur veroorzaakt dit slijtage op delen van de cilinderwand. Oververhitting kan ervoor zorgen dat de zuiger steeds verder uitzet tot hij langs de cilinderwand schraapt.

Boren en honen van cilinders
Als blijkt dat een cilinderwand beschadigd is dan wordt doormiddel van boren de wand op geboord. Na het fijnboren is een nabewerking nodig in de vorm van honen. Dit betekent dat de grove sporen van het boren worden weggeslepen. Er wordt bovendien een bepaalde structuur in de cilinderwand gebracht om een juist evenwicht te krijgen tussen minimaal olieverbruik en minimale slijtage aan de zuigerveren. Bij motoren revisie zorgt de kwaliteit van boren en honen voor het verschil in brandstofverbruik, olieverbruik en levensduur.